Договір з постачання електричної енергії

Договір з постачання електричної енергії


Споживання електричної енергії без укладення відповідних договорів на роздрібному ринку не допускається.
Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами. У разі покладення на електропостачальника зобов’язань з надання універсальних послуг або виконання функцій постачальника "останньої надії" ціни (тарифи) на послуги постачальника універсальних послуг, постачальника "останньої надії" визначаються відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції, для чого споживач подає такому електропостачальнику заяву-приєднання.

Якщо сторони дійдуть згоди на інших умовах, які не передбачені публічними комерційними пропозиціями відповідного електропостачальника, вони мають укласти договір у паперовій формі, зазначивши умови комерційної пропозиції.
Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, договір про постачання електричної енергії споживачу містить такі істотні умови:
 1. загальні положення;
 2. предмет договору;
 3. умови постачання;
 4. якість постачання електричної енергії;
 5. ціна та/або порядок її розрахунку, порядок обліку та оплати електричної енергії;
 6. права та обов'язки споживача;
 7. права і обов'язки електропостачальника;
 8. відповідальність сторін;
 9. порядок зміни електропостачальника;
 10. порядок врегулювання спорів;
 11. умови форс-мажорних обставин;
 12. строк дії договору;
 13. реквізити сторін;
 14. порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії відповідно до забезпечення послуг комерційного обліку;
 15. інші умови.
Споживач перед укладенням договору про постачання електричної енергії має обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві-приєднані до умов договору постачання електричної енергії споживачу. Така комерційна пропозиція є невід'ємним додатком до договору. 

Електропостачальник може відмовити в укладанні договору, якщо об'єкт споживача не відповідає критеріям, зазначеним в обраній комерційній пропозиції.

До укладення договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник має надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків.

Загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними чітко і ясно, не містити процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача.

Жодне положення договору постачання електричної енергії споживачу не має створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Крім того, договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право. В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору.
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
ДОДАТОК № 1 ДО ДОГОВОРУ (ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ)
ДОДАТОК № 2 ДО ДОГОВОРУ (КОМЕРЦІЙНА-ПРОПОЗИЦІЯ*)
*з наявним вибором комерційних пропозицій ТОВ «РТЕ ЮКРЕЙН» ви можете ознайомитись за посиланням