Загальні умови постачання електричної енергії

Загальні умови постачання електричної енергії


Постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.

Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами.

Для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальники можуть здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту.

Постачання електричної енергії електропостачальниками здійснюється з дотриманням правил роздрібного ринку.
Умови постачання електричної енергії, права та обов’язки електропостачальника і споживача визначаються договором постачання електричної енергії споживачу. У договорі постачання електричної енергії споживачу визначаються:
 1. найменування та місцезнаходження електропостачальника;
 2. перелік послуг, що надаються електропостачальником;
 3. ціна електричної енергії та послуг, що надаються;
 4. показники якості електропостачання, зокрема якості електричної енергії;
 5. види послуг з технічного обслуговування, які пропонуються електропостачальником;
 6. умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовується у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема у разі виставлення невірного рахунка та/або несвоєчасного виставлення рахунка;
 7. порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії;
 8. порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії;
 9. порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів;
 10. строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору;
 11. зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачу інформації про захист прав споживачів, зокрема у розрахункових документах (рахунках);
 12. права та обов’язки електропостачальника і споживача у разі неможливості виконання своїх зобов’язань та у разі тимчасового зупинення постачання;
 13. інші положення залежно від специфіки та виду послуг, що надаються електропостачальником.
До укладення договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник має надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків.

Відповідно до Правил роздрібного ринку, договір про постачання електричної енергії споживачу містить такі істотні умови:
 1. загальні положення;
 2. предмет договору;
 3. умови постачання;
 4. якість постачання електричної енергії;
 5. ціна та/або порядок її розрахунку, порядок обліку та оплати електричної енергії;
 6. права та обов'язки споживача;
 7. права і обов'язки електропостачальника;
 8. відповідальність сторін;
 9. порядок зміни електропостачальника;
 10. порядок врегулювання спорів;
 11. умови форс-мажорних обставин;
 12. строк дії договору;
 13. реквізити сторін;
 14. порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії відповідно до забезпечення послуг комерційного обліку;
 15. інші умови.
Загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними чітко і ясно, не містити процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача.
Жодне положення договору постачання електричної енергії споживачу не має створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Крім того, договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право. В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору.

Примірний договір постачання електричної енергії споживачу затверджує Регулятор.